Reklamační podmínky

Zboží bude přijato k reklamačnímu řízení za těchto podmínek:


1. Zboží bude reklamováno v místě zakoupení společnosti GRMOLEC servis s.r.o., Jungmannova 499/41, 697 01 Kyjov.

2. Při reklamaci je nedílnou součástí tohoto reklamačního protokolu kopie faktury/dokladu, případně dodací list vystavený při prodeji uvedeného zboží.

3. Zboží bude předáno dodavateli k reklamačnímu řízení kompletní v původním obalu nebo obalu, který bude dostatečně chránit zboží při přepravě ( zákazník zodpovídá za tento obal ) na náklady zákazníka.

4. Zboží nesmí být mechanicky poškozeno zákazníkem. Pokusy zákazníka o opravu zboží jsou nepřípustné a může být na ně pohlíženo jako na neoprávněnou reklamaci.

5. Dodavatel se zavazuje vyřídit reklamaci. Pokud zákazník předá k reklamaci nekompletní zboží, vyhrazuje si dodavatel právo prodloužit dobu pro vyřízení reklamace.

6. Reklamující bere na vědomí a souhlasí s tím, že mu mohou být účtovány náklady spojené s neoprávněnou reklamací.