GRMOLEC servis s.r.o.,

Riegrova 1412/23a,

697 01 Kyjov

IČO : 29278597

DIČ : CZ29278597


Jméno kupujícího: ………………………………………………………………………………………………………..........

Adresa kupujícího: .................................................................................................................... ...................................................................................................................................................

Odstoupení od kupní smlouvy

Dobrý den,

Dne …………….…… jsem v internetovém obchodě Grma.cz zakoupil následující zboží:

Doklad číslo: .............................................................

Název zboží Množství

_______________________________________________________ _________ _______________________________________________________ _________ _______________________________________________________ _________ _______________________________________________________ _________ _______________________________________________________ _________


Na základě § 1829 odstavce 1, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tímto uplatňuji své právo odstoupit od smlouvy ve 14 denní lhůtě od převzetí zboží.

Zároveň tímto žádám o vrácení zaplacené částky v zákonné lhůtě 14 dní na účet: číslo účtu: …………………………………………………………. V …………………………………………. dne ……………………………………… Podpis:

Katalogové číslo